Vælg dit sprog

Påskeløbet 2024 finder sted i de smukke, kuperede skove på nordsiden af Vejle Fjord

1. etape - 28. marts - Tirsbæk Skov

Kuperet terræn med enkelte dybe slugter og isolerede bakkepartier. I den nordlige del er terrænet fladt. Varieret bevoksning fortrinsvis bestående af løvskov. Der er områder med underbevoksning, men gennemløbeligheden er generelt god om foråret. Veludbygget vej- og stinet. Størstedelen af skoven er ejet af Tirsbæk Gods. Skoven har ikke været benyttet til åbne løb siden 2017.

Tirsbaek kortudsnit
 

2. etape - 29. marts - Rosenvold

Generelt kuperet terræn med flere store slugter, isolerede bakkepartier og jævnt hældende skråninger. Der forekommer også flade eller let kuperede partier, og der er mange steder et detaljeret kurvebillede. Meget varieret bevoksning, der fortrinsvis består af løvskov. Stedvis underbevoksning men typisk med god gennemløbelighed om foråret. Skoven har i en længere årrække ikke været brugt til orienteringsløb, men i 2023 blev der afholdt DM langdistance i skoven. Ved DM langdistance blev primært de østlige dele af skoven benyttet, og da påskeløbets stævneplads vil være placeret i den vestlige del, vil skoven opleves som jomfruelig for de fleste. Størstedelen af skoven er ejet af Rosenvold Gods.

 Rosenvold kortudsnit
 

3. etape - 30. marts - Grund Skov

Generelt stærkt kuperet terræn med store dybe slugter og jævnt hældende skrænter, som mange steder har et detaljeret kurvebillede. Varieret bevoksning, fortrinsvis bestående af løvskov. I flere områder findes der mange væltede bøgetræer i skovbunden. Der er generelt god gennemløbelighed om foråret. Skoven har i de senere år skiftet karakter på grund af naturnær skovdrift. I den midterste del af skoven, som ejes af Hotel Vejlefjord, findes et meget veludviklet stinet. Resten af skoven er statsejet, og her er stinettet mindre veludviklet. Der forekommer dog en del større skovveje.

 Grund Skov kortudsnit